هفته کتاب وکتابخوانی

اهدای کتاب توسط دانش اموزان به کتابخانه مدرسه بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی در دبیرستان دوره اول پردیس دانش

گزارش تصویری